Preview Mode Links will not work in preview mode

Män i Grupp


Mar 21, 2024

!!VARNING - Extremt sötsug kan uppstå!! Håll i hatten, spänn fast säkerhetsbältena. Detta är fikornas fika-avsnitt! Habba, Björn och Jakob slår sig ner till bords och slår slag i sak om fikabrödens fikabröd.

  • Handla Sveriges fetaste poddmerch HÄR
  • Bli Patreon till Sveriges härligaste podcast HÄR