Preview Mode Links will not work in preview mode

Män i Grupp

Jan 30, 2020

Äntligen är det dags för ett gäng vita, heterosexuella män att göra sina röster hörda. Varsågoda. I premiäravsnittet rör vi oss obehindrat mellan Jakobs påtagliga 30-årskris, låtsasentreprenörer, pyramidspel och pissig dansk öl. Dessutom reder vi ut varför man får praktstånd när man tror att man är...