Preview Mode Links will not work in preview mode

Män i Grupp


Dec 31, 2020

Årets första avsnitt går i det nya årets tecken. Tim, Danny och Habbazutt pratar om både sina egna nyårsplaner, men även PH-deltagarnas planer. Dessutom bjuder vi på spekulationer om 2021, vilka kändisar kommer egentligen trilla av pinn?