Preview Mode Links will not work in preview mode

Män i Grupp


Feb 16, 2023

Man skulle av titeln kunna tro att Jakob fått ett nytt intresse. Men så är inte fallet! Dock har han gjort ett fint gräv på Reddit och gottat sig i knarktrådar som vi alla får ta del av.

Stötta podden på Patreon och få 1 extra avsnitt i månaden: http://www.patreon.com/manigrupp