Preview Mode Links will not work in preview mode

Män i Grupp


Oct 13, 2022

Från den Habsburgska hakan via West Virginia till Targaryen-ätten. Denna vecka bjuder på en djupdykning i de grundaste av genpooler när det blir inavel i kubik. 

Stötta podden på Patreon och få 1 extra avsnitt i månaden: http://www.patreon.com/manigrupp