Preview Mode Links will not work in preview mode

Män i Grupp


Jul 14, 2022

Tim, Danny och Habba kör 100% distansavsnitt idag mitt under brinnande semester. Habba har lyssnat på skälliga grannar, Tim har scrollat Facebook och Danny har insett att han bor i den fattiga delen av huset.

Stötta podden på Patreon och få 1 extra avsnitt i månaden: http://www.patreon.com/manigrupp