Preview Mode Links will not work in preview mode

Män i Grupp


Jan 20, 2022

De tre vännerna som vågar, prioriterar rätt och gör något av sig i den kreativa sfären strålar samman för frukostpodd. Vi gör ett kärt återbesök i lokala Facebook-grupper där vi identifierar en stor grupp människor som alltid är en missad väjningsplikt från att slå ihjäl någon.

Stötta podden på Patreon och få 1 extra avsnitt i månaden: http://www.patreon.com/manigrupp