Preview Mode Links will not work in preview mode

Män i Grupp


Jan 6, 2022

Hela goa ligan slår sig ner och siar om vad 2022 kommer erbjuda. Vilka skandaler kommer vi få se? Vem dör och hur många VAB-dagar kommer Björn ha under 2022?

Stötta podden på Patreon och få 1 extra avsnitt i månaden: http://www.patreon.com/manigrupp