Preview Mode Links will not work in preview mode

Män i Grupp


Jul 15, 2021

Tim, Danny och Björn pratar lite mer om spett intill badplatser innan semesterfiraren Habba rings upp på sin semester i Sälen. Jakob ansluter också när Danny har förberett ett quiz om företags slogans.