Preview Mode Links will not work in preview mode

Män i Grupp


May 13, 2021

Tim har styrt upp ett quiz som får övriga män i gruppen att slita sitt hår och skrika i ren och skär frustration. Ta fram papper och penna och se om du fixar det bättre än vad vi gör!

Stötta podden på Patreon och få 1 extra avsnitt i månaden: http://www.patreon.com/manigrupp