Preview Mode Links will not work in preview mode

Män i Grupp


Mar 6, 2020

100% hets från start - Björn glömmer utrustningen, Tim får Habba förbannad när han måste förklara hur bögtestet fungerar och Jakob förstår inte att Tim försöker skämta. Mitt i allt måste Danny springa på toa och kräkas. Vårt hittills mest osynkade avsnitt. Var. Så. Fucking. Goda.

Stötta podden på Patreon och få 1 extra avsnitt i månaden: http://www.patreon.com/manigrupp