Preview Mode Links will not work in preview mode

Män i Grupp


Mar 4, 2021

Tim har återigen förberett femton ljud från lika många spel. Gamla konsolspel och nya titlar i en salig blandning. Hela gänget är samlat för att lista ut vilket spel ljudet kommer ifrån samt vad ljudet används till. Samla nära och kära och häng med på quiz!