Preview Mode Links will not work in preview mode

Män i Grupp


Nov 26, 2020

Tim har gjort djupdykningar i Sjöbos Facebook-grupp. Vad händer egentligen i tätorten nu i dessa rådande tider? Motorträffen blev av men rörde upp känslor, något som gör att Habba också blir uppjagad!