Preview Mode Links will not work in preview mode

Män i Grupp


Feb 10, 2023

Varför görs det mest skönhetsoperations-samarbeten? Vi kommer med förslag på lite mer nyttiga samarbeten kring förebyggande operationer. Gråstarr? We got you! Tim har även varit ute och presenterar ett gediget gräv kring hamburgare och “opartiska” topplistor on the line!

FÖR BILJETTER TILL LIVESHOWS OCH VÅR MERCH: Biljetter och merch!

FÖR ATT STÖTTA OSS OCH FÅ ETT EXTRA AVSNITT I MÅNADEN: Patreon!