Preview Mode Links will not work in preview mode

Män i Grupp


Jan 6, 2023

Grabbarna minus en har samlats för att återbesöka frågeställningarna från avsnitt 102. Vad kommer hända 2022? Hur många timmmar WoW blev det för Tim egentligen? Blev det några skandaler?

Stötta podden på Patreon och få 1 extra avsnitt i månaden: http://www.patreon.com/manigrupp