Preview Mode Links will not work in preview mode

Män i Grupp


Aug 18, 2022

Tim får skamsköljningar bara av tanken på vad Björn kommer utsätta honom för under livepodden och Habba har luskat reda på ett nytt landmärke i Malmö. Dessutom rantas det friskt om Malmöfestivalen och vi går igenom några kategorier av människor man absolut inte behöver sälla sig till.

Stötta podden på Patreon och få 1 extra avsnitt i månaden: http://www.patreon.com/manigrupp