Preview Mode Links will not work in preview mode

Män i Grupp


Feb 17, 2022

Habbazutt har tänkt på det här med manligt håravfall. Då glider vi över på brylkräm och hamnar på raggarprylar.se - Där hittar vi roliga klistermärken såsom: "Boys will be boys and girls will be toys"

Stötta podden på Patreon och få 1 extra avsnitt i månaden: http://www.patreon.com/manigrupp