Preview Mode Links will not work in preview mode

Män i Grupp


Feb 10, 2022

Bingo Rimér söker assistent, missa inte chansen att söka detta "drömjobb". OBS inget för mesar! Sen är det dessutom dags att prata om favoritmetoder att tortera folk på.

Stötta podden på Patreon och få 1 extra avsnitt i månaden: http://www.patreon.com/manigrupp